top of page

TERAPIA MANUALNA
I PINOTERAPIA

Fizjoterapia Tychy, fizjoterapia ortopedyczna, uroginekologiczna, stomatologiczna, terapia manualna

Terapia manualna jest metodą fizjoterapii  polegającą na diagnozowaniu i leczeniu czynnościowych (odwracalnych) zaburzeń w układzie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym za pomocą rąk terapeuty.  Postępowanie terapeutyczne dotyczy pracy ze wszystkimi strukturami narządu ruchu: stawami, torebkami stawowymi, więzadłami, mięśniami, powięzią.

Pierwszym etapem terapii manualnej jest diagnostyka oparta na wywiadzie i badaniu pacjenta, w tym na palpacji, testach mięśniowych, ocenie ruchomości oraz gry stawowej. Pomaga to w ustaleniu jaka jest przyczyna dolegliwości, dzięki czemu można dobrać najbardziej skuteczne techniki manualne likwidujące ból, poprawiające zakres ruchomości stawów, normalizujące napięcie mięśniowe oraz poprawiające komfort życia. W moim gabinecie wykorzystuję w pracy metody takie jak: Cyriax, FDM, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapię punktów spustowych, terapię Cranio-Sacralną. 

Metoda Ortopedyczna wg dr Jamesa Cyriax'a - jest to system diagnostyczno-terapeutyczny skierowany na pacjenta z dolegliwościami narządu ruchu. Wyróżnia się precyzyjną diagnostyką i propozycjami leczenia. Jej podstawowym założeniem jest leczenie wzorca klinicznego. Metoda proponuje wywiad i badanie funkcjonalne, które dostarczą pełną informację na temat pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie "wzorców klinicznych" (szczególne zachowanie się zaburzeń lub grup zaburzeń). Dla wszystkich obrazów klinicznych Cyriax oferuje lokalne i bezpośrednie leczenie. Terapia opiera się na postawieniu prawidłowej diagnozy i może zawierać w sobie: głęboki masaż poprzeczny, mobilizacje/manipulacje, naciąganie torebki stawowej, trakcję.

Wskazania: 

 • bóle kręgosłupa (nagłe i przewlekłe) oraz stawów obwodowych,

 • zaburzenia ruchomości stawów,

 • urazy, naderwania mięśni ich przyczepów,

 • stany zapalne tkanek miękkich okołostawowych,

 • uszkodzenia więzadeł,

 • bóle migrenowe, zawroty głowy.

FDM (Fascial Distortion Model) - jest to obecnie bardzo popularna metoda pracy manualnej skierowana na powięź. Wyjątkowo skuteczna forma diagnozy i terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego. 

Metoda stworzona przez osteopatę - dr  Stephena Typaldosa, który na podstawie obserwacji gestów, wywiadu i opisu słownego swoich pacjentów, podzielił zmiany zachodzące na poziomie powięzi na sześć zniekształceń/dystorsji. System diagnozowania i leczenia jest genialny w swojej prostocie. Efekt jest szybki, a jej skuteczność jest odczuwalna dla pacjenta w niemal każdym urazie mięśniowo-szkieletowym. Terapia opiera się na pełnej współpracy pacjent - terapeuta. Pacjent opisem słownym i gestami umożliwia terapeucie rozpoznanie rodzaju dystorsji powięzi i dobór odpowiedniej techniki pracy z tą dystorsją w celu jej usunięcia.

Wskazania:

 • bóle kręgosłupa (ostre i przewlekłe),

 • bóle głowy,

 • dolegliwości stawów biodrowych,

 • kontuzje i dolegliwości stawów kolanowych,

 • urazy stawu skokowego,

 • bóle i ograniczenia stawów barkowych,

 • bóle stawów łokciowych,

 • bóle mniejszych stawów obwodowych.

Pinoterapia to metoda pracy z patologiami narządu ruchu, stworzona przez lek. med. Radosława Składowskiego. Łączy w sobie elementy pracy narzędziowej z szeregiem technik manualnych. Narzędziami wykorzystywanymi w pracy zgodnie z tą koncepcją są tzw. Piny i Katy. Wykorzystuje się je do ucisku i stymulacji określonych punktów na ciele, co prowadzi do odruchowego rozluźnienia, zmniejszenia napięcia i bólu.

Pinoterapia zalecana jest przy różnego rodzaju schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych, do których można zaliczyć:

 • bóle mięśniowo-powięziowe

 • bóle kręgosłupa

 • bóle głowy

 • bóle przeciążeniowe

 • stany pourazowe i pooperacyjne

Najlepsze efekty uzyskuje się łącząc terapię manualną z kinezyterapią, z ruchem. W moim gabinecie poza klasycznymi ćwiczenia, indywidualnie dobranymi do pacjenta, bazuję na takich metodach jak: Kinetic Control, PNF.

Kinetic Control - kompleksowe spojrzenie na pacjenta od diagnostyki po programowanie procesu rehabilitacji i leczenia. Koncepcja zajmuje się analizą ruchu i jego funkcji, wprowadza pojęcie dynamicznej stabilności i równowagi mięśniowej. Metoda zwraca uwagę na system ruchu jako źródło dysfunkcji i symptomów z nim związanych oraz typowe wzorce dysfunkcji w lokalnym i globalnym systemie. Głównym celem metody jest badanie mechanizmu kontroli motorycznej jak i kontroli funkcjonalnej zakresu ruchu. Problem dynamicznej dysfunkcji (stabilności stawu) to niekontrolowany ruch (niestabilność). Niestabilność wiąże się z utratą kontroli zakresu ruchu (restrykcją). Niestabilność i restrykcja prowadzą do bólu i patologii. 

Oceniając kontrolę motoryczną ruchu, terapeuta jest w stanie skorygować patologię, dobierając indywidualną terapię, korygującą mechaniczną dysfunkcję ruchu.

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) - proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie. Metoda bazuje na torowaniu, aktywizowaniu struktur nerwowo-mięśniowych za pomocą proprioreceptorów, czyli receptorów czucia głebokiego. PNF wykorzystuje złożone wzorce ruchowe, które wykonuje się automatycznie w życiu codziennym. Wyróżniono wzorce dla łopatki, miednicy, kończyny górnej, kończyny dolnej, tułowia, głowy, a także wzorce dla równoczesnych ruchów kończyn górnych i dolnych. W zależności od potrzeb wykorzystuje się różnorodne techniki - uczące ruchu i koordynacji, rozluźniające, stabilizujące. Terapia jest bezbolesna i funkcjonalna, czyli zgodna z potrzebami funkcjonalnymi zgłaszanymi przez pacjenta. 

Koncepcja PNF pozwala na terapię niemal wszystkich zaburzeń ruchowych, jest stosowana z powodzeniem w ortopedii, neurologii, w rehabilitacji zespołów bólowych narządu ruchu oraz wad postawy.

bottom of page